Wialnia służy do oczyszczenia produktu z zanieczyszczeń lekkich, stosowana głównie do produktu świeżego (owoce leśne, itp.).