004 04 ukosny

 

 

Przenośniki ukośne służą do transportu produktu na żądaną wysokość do dalszego procesu technologicznego.