Pompa służy do przetłoczenia produktu takiego jak: sosy, powidła, zalewy, dżemy, farsze, masy kremowe, itp.