Sortowanie produktu świeżego, mrożonego na poszczególne klasy wielkości.